O kompromise medzi obyvateľmi a krčmármi

Autor: Radoslav Števčík | 20.3.2017 o 11:59 | Karma článku: 2,33 | Prečítané:  789x

Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení stanovuje, že obec určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská, štatút mesta Bratislavy túto právomoc deleguje na mestské časti.

Už rok sa v mediálnom priestore a na sociálnych sieťach vytvára obraz, že mestská časť Bratislava - Staré Mesto a jej starosta si zmysleli, že po 22. hodine zrušia život v centre mesta, zatvoria krčmy a zakážu zábavu. Jeden by neveril, že takejto blbosti môže niekto uveriť, ale ukazuje sa, že môže a čo viac, niektorí v návale spravodlivého hnevu dokážu vykročiť do boja proti zlému starostovi a samospráve. Čo na tom, že to nie je ich mestská časť, ich samospráva a ich starosta. Čo na tom, že nikto nikdy nechcel nič po 22.00 h zatvárať. Klebety, fámy a hoaxy si žijú vlastným životom. Poďme teda po poriadku...

Od roku 1990 platila v bratislavskom Starom Meste necelá desiatka všeobecne záväzných nariadení o pravidlách času predaja v obchode a pravidlách času služieb. Spočiatku regulovali prevádzkovú dobu obchodov so zeleninou, mliekarní, cestovných kancelárií, služieb obuvníkov, fotografov a pod., čo dnes vyznieva vskutku komicky. Vždy tu však bola nejaká záverečná hodina, dokedy obec umožnila predaj obchodu a služieb. Paradoxne, kým v 90. rokoch musela samospráva prehovárať podnikateľov, aby si otvorili aj letnú terasu a boli v lete otvorení o niečo dlhšie, charakter centra mesta sa za tie roky zmenil natoľko, že niektorí by chceli byť otvorení bárs aj 24 hodín denne. Konkurencia je totiž veľká, kým pred 25 rokmi bolo v centre 10 reštaurácií, dnes ich sú stovky.

Posledná právna úprava pravidiel času predaja obchodu a služieb bola schválená v roku 2013, keď miestne zastupiteľstvo dalo bývalej starostke Tatiane Rosovej (SDKÚ-DS) do rúk neobmedzenú možnosť rozhodovať o osobitnej prevádzkovej dobe reštaurácií, kaviarní a pivární po 22.00 h. Niektorým stanovila záverečnú do 24.00 h, niektorým do 02.00 h, iným do 05.00 h, niekto dostal rozhodnutie o osobitnej prevádzkovej dobe na 1 rok, niekto na 2 roky, niekto na dobu neurčitú čiže večne. O kritériách posudzovania žiadostí jednotlivých prevádzok vie len bývalá starostka a samotní krčmári, jeden z nich však na verejnom zhromaždení pred rokom verejne priznal, že povoľovanie letných terás a prevádzkovej doby súviselo s príspevkom do akéhosi fondu.

Na protizákonnosť takéhoto individuálneho posudzovania žiadostí o osobitnú prevádzkovú dobu upozorňovala starostku a poslancov aj okresná prokuratúra, tí však protesty prokurátorky ignorovali a tá sa preto rozhodla obrátiť na krajský súd, aby zrušil tri paragrafy, ktoré umožňovali nezákonný postup starostky a samosprávy. V decembri 2014 krajský súd protestu prokuratúry vyhovel a zrušil ustanovenia o osobitnej prevádzkovej dobe a individuálnom rozhodovaní starostky. Najvyšší súd o rok neskôr tento rozsudok potvrdil a 3 sporné ustanovenia najskôr stratili platnosť a potom aj účinnosť.

V tom čase nové vedenie Starého Mesta, v snahe predísť chaosu po skončení účinnosti sporných ustanovení nariadenia, prišlo s novým návrhom nariadenia. Aj keď dovtedy to žiadna staromestská samospráva neriešila, bolo potrebné nastaviť jednotné pravidlá času predaja bez toho, aby o tom rozhodoval starosta či nejaký úradník. Keďže Staré Mesto nie je len historické jadro, ale aj rezidenčné štvrte a vilová štvrť, vedenie mestskej časti prišlo s návrhom na rozčlenenie ulíc do kategórií, aby záverečná na Michalskej ulici nebola aj záverečnou na Dobrovičovej, Jelenej, Lichardovej, Úprkovej, teda uliciach, kde by po 22.00 mal byť už aký-taký nočný pokoj. Rozčlenenie Starého Mesta do zón neprijali podnikatelia ani poslanci. Podnikatelia žiadali poslancov, aby nič neschvaľovali, pretože si neuvedomili, že čoskoro budú mať problém, lebo im skončí platnosť rozhodnutí o osobitnej prevádzkovej dobe po 22.00 h. A poslanci podnikateľov poslúchli - za návrh hlasovali len traja statoční, dokonca ani vtedajší vicestarosta Ľubomír Boháč (NOVA), ktorý bol predkladateľom, vlastný návrh nepodporil.

Ukázalo sa, že bolo chybou snažiť sa predísť problému, ktorý prevádzkovateľov krčiem čoskoro čakal. Niektorí potrebujú naraziť do steny, aby si uvedomili realitu. Niektorí to postupne začali chápať, ale ešte nie všetci. Vtedy sa vicestarosta a poslanec Ľubomír Boháč opäť chopil iniciatívy a spoločne so skupinou ďalších poslancov pripravili nový návrh nariadenia, ktoré opäť vyvolalo vášne. Nielenže tu navrhovatelia určovali podnikateľom nad rámec zákona stavebné a technické opatrenia proti hluku, predkladateľ návrh verejnosti nepredstavil a radšej išiel na dovolenku. V návrhu nariadenia o pravidlách času predaja sa riešila ochrana verejného poriadku, ochrana verejného zdravia a neviem čo ešte  všetko. Predkladateľ bol opakovane upozorňovaný, že návrh ide nad rámec zákona a podnikateľom ukladá povinnosti, na ktoré nemá oporu v legislatíve. Návrh však získal na zasadnutí zastupiteľstva potrebnú väčšinu poslancov a bol schválený. Starosta nariadenie neschvaľuje, je to výlučná kompetencia poslancov, napriek tomu bol mediálnom priestore a na sociálnych sieťach zodpovedný starosta. Aj keď s prípravou návrhu nemal nič spoločné, kritika sa zniesla na jeho hlavu. 

Na jednej strane som ako starosta oceňoval odvahu trinástich poslancov, ktorí napriek mediálnemu tlaku návrh schválili, na druhej strane som si bol vedomý, že je v rozpore so zákonom. Ak uznesenie podpíšem, o pol roka, a možno aj skôr, máme nariadenie opäť na stole aj s protestom prokurátora. Vedomý si všetkých dôsledkov som sa rozhodol nariadenie nepodpísať s tým, že nechám právnikov pripraviť nový návrh, ktorý bude zákonný, bude chrániť občanov, nebude obmedzovať podnikateľov a nebude brániť rozvoju cestovného ruchu. Nariadenia by totiž podľa mňa mali pripravovať právnici, a nie architekti, novinári, sekretárky, lekári, či učitelia, aj keď momentálne majú poslanecký mandát. Aj  v dobrom úmysle môže takýto insitný návrh narobiť viac škody ako osohu. Ako starosta som sa zaviazal, že pripravím právne čistý návrh o pravidlách času predaja a samostatný návrh o ochrane verejného poriadku.

Po mesiacoch interných diskusií, skúmania slovenskej, českej a rakúskej legislatívy pripravil externý legislatívec nové návrhy dvoch nariadení - VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti a VZN o ochrane verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb.

Tou hlavnou zmenou oproti predošlým návrhom a nariadeniam je, že sme upustili od delenia na všeobecný a osobitný čas predaja - to malo opodstatnenie pri individuálnom rozhodovaní bývalej starostky, ale nie v mojom návrhu, ktorý má riešiť výlučne pravidlá času predaja. Ďalej, aby sme nehodili všetkých do jedného vreca, po vzore mesta Viedeň sme sa rozhodli pre potreby tohto nariadenia stanoviť kategorizáciu gastronomických prevádzok. Tu treba priznať, že na špeciálnu reguláciu iných služieb nie je spoločenská objednávka a toto nariadenie sa pripravuje vlastne len kvôli "krčmám". Pri stanovení záverečných hodín sme vychádzali zo skutkového stavu, ale aj z požiadaviek obyvateľov a podnikateľov.

Nový návrh nariadenia prešiel za posledné týždne viacerými zmenami - návrh som predstavil poslancom, obyvateľom aj podnikateľom. Všetci k nemu mali pripomienky, ktoré sme sa snažili akceptovať. Niektoré sme však akceptovať nemohli. V zákonnej lehote môže každý vzniesť k návrhu pripomienky, pokiaľ návrh vylepšia, budú akceptované, všetky ostatné dostanú na stôl poslanci, aby si ich mohli osvojiť a predložiť ich ako pozmeňujúce návrhy. Ak budú schválené väčšinou poslancov a nebudú v rozpore so zákonom, budem rozhodnutie poslancov akceptovať.

Navrhované znenie nariadenia o pravidlách času predaja je kompromisom - medzi požiadavkami obyvateľov a podnikateľov. Absolvoval som desiatky stretnutí so všetkými zainteresovanými, trvalo nám dlho, kým sme sa dopracovali ku kompromisnému návrhu. Nie je ideálny, nie je dokonalý. Stopercentne s ním nemôžu byť spokojní zástupcovia obyvateľov, ale ani podnikatelia. O tom je kompromis, všetci niečo získajú, všetci ale niečo aj stratia. Nemôžeme mať všetci všetko. Podstatný rozdiel je v tom, že oproti minulosti podnikatelia dnes žiadajú, aby bol schválený nový návrh. Potrebujú ho, aby boli podmienky pre ich podnikanie férové. A keďže súčasne s tým predkladám aj návrh na ochranu verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb, riešime aj problém, ktorý majú s krčmami obyvatelia Starého Mesta. Preto ani obyvatelia nemajú dôvod byť proti. Ak sa chceme dostať ďalej, potrebujeme dohodu - obyvateľov a podnikateľov. Papier znesie všetko, preto oveľa dôležitejšia bude realita. Tu je potrebný aktívnejší prístup mestskej polície a hygieny, ktorá má dohliadať na ochranou pre hlukom a vibráciami.

O oboch návrhoch budú rozhodovať staromestskí miestni poslanci! Nie starosta, ale 25 poslancov miestneho zastupiteľstva. Oni rozhodnú, akú podobu bude mať nové nariadenie, a či bude vôbec prijaté. Ja som si svoju úlohu splnil. Predložil som im návrh nariadení, ktoré stanovia spravodlivé a jednotné pravidlá času predaja, súčasne som im predložil nariadenie, ktoré má zabezpečiť ochranu verejného poriadku. Opakujem, rozhodnú poslanci. Budem rád, ak starostov návrh vylepšia, majú právo predkladať pozmeňujúce návrhy. Ak vedia, ako ho vylepšiť, nech to urobia. Ak majú lepší návrh, nech ho predložia.

Faktom je, že niektoré krčmy v Starom Meste ničia obyvateľom život. Nariadenie o pravidlách predaja to nevyrieši, na to máme nariadenie o ochrane verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb. Verím, že poslanci vyjdú v ústrety obyvateľom Starého Mesta, nepoškodia slušných podnikateľov a nebudú brániť rozvoju cestovného ruchu. Verím, že schvália také nariadenia, ktoré nebudú nad rámec právomocí samosprávy a budú v súlade so zákonom.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Šéf UNB: Medirex v univerzitnej nemocnici skončí

Chce, aby zdravotníci boli konfrontovaní s pohľadom iných na ich prácu.


Už ste čítali?